072-2506634
דף הבית|חדשות|צור קשר
facebook - laurie oberman youtube - laurie oberman
072-2506634

דיווחים כספיים באנגלית עסקית

status logo

למאמר המקורי לחצו כאן בלינק או בלוגו

 

כרואי חשבון ויועצי מס מטלה נוספת והיא להכיר את המונחים הכספיים והמקצועיים באנגלית. אסור לשכוח שרמת התקשורת שלנו עם שותפינו באנגלית היא המוניטין האישי שלנו ואת חזות המשרד שלנו.

אתגר לא קטן אך בלתי נמנע בתקופה בה לכל משרד רואה חשבון או יועצי מס רציני יש שותפים מעבר לים, הינו הצורך לדווח ולהציג דוחות, נתונים כספיים ואת ההסברים הנלווים באנגלית. זה מחייב אותנו לידע בשלוש רמות, אותן אפרט ואסביר כאן.  קודם כל, אנגלית ברמה סבירה חובהכרף תחתון לצורך העברת המצגת או כקובץ או בעל פה מול אנשים פנים-מול-פנים, או בסקייפ ודומיו. שנית, מי שנאלץ להציג דוחות מול קהל "חי" רצוי שיכשיר את עצמו בטכניקה להעברת מצגת, שאיננה אמורה להיות "שעת סיפור" או הקראת מספרים מהמסך. שלישית, לנו כרואי חשבון ויועצי מס מטלה נוספת והיא להכיר את המונחים הכספיים והמקצועיים באנגלית. אסור לשכוח שרמת התקשורת שלנו עם שותפינו באנגלית היא המוניטין האישי שלנו ואת חזות המשרד שלנו, ועל כן מאמר זה בא להציע פתרונות פרקטיים לנושא.

1.      נתחיל בנקודה בסיסית אך קריטית לצורך הצגת דיווח ברור ונכון, והיא החלוקה של תקופות הדיווח לזמנים המתאימים לפי הדקדוק הנהוג באנגלית. מה שהמשרד שלנו או הלקוח עליו אנו מדווחים עוסק בו באופן יום-יומי, עלינו לתאר  ב-Present Simple, לדוגמה :

·         We provideinternational tax advisory services to our clients.

·         We prepareand send our reports online directly to the Tax Authority.

·         Our customer importsleather goods from China.

כדי לתאר פרויקט או מטלה ספציפית ולטווח הקצר שאנחנו או הלקוח שלנו מבצעים כעת, יש להשתמש ב-Present Continuous/Progressive, לדוגמה :

·         We are currently preparingnext year's budget.

·         We are updatingthe software at the moment.

·         Our client is investingin new equipment this quarter.

אם הייתי מקבל שקל עבור כל פעם ששמעתי את השימוש  ההפוך של דקדוק בסיסי זה,  We are providing tax services to our clients כאילו מדובר על מבצע קצר-מועד ולא על הפעילות הרגילה של המשרד, הייתי פורש ליאכטה שלי באיי קיימן מזמן!!

המצב לגבי זמני עבר בהם צריך להפריד בין תקופת דיווח שהסתיימה לבין תקופת הדיווח  הנוכחית שהתחילה בעבר ושטרם הסתיימה, מבלבל רבים וטובים בדקדוק האנגלית.  כאשר מדברים על השנה שעברה או על הרבעון הקודם, משתמשים ב-Past Simple  :

·         Gross profits fell last year.

·         Business picked-up ( = got better) in the last quarter of 2012.

·         The CFO completed the budget before he left the company last November.

לגבי התקופה הנוכחית, ה -Present Perfect  נדרש :

·        Sales have not been so good so far this year.

·         The company has released 10% of its staff recently.

·         Investments have been a major factor this quarter.

מילים שימושיות לגבי התפתחויות עסקיות-כספיות או לתיאור מגמות :

·         increase / decrease

·         rise > climb > rocket  /  fall > plummet > crash  (בסדר עולה של חוזקה משמאל לימין)

·         significant – major / insignificant – minor

2.       בעניין הטכניקה, הדרך הטובה ביותר להבטיח שהדיווח יהיה מסודר ולפי רצף לוגי היא להכין הקדמה. זאת, כמובן, עושם בסוף, אחרי שכל החומר מוכן.  הקדמה יעילה, אשר מהווה "מפת דרכים" לדיווח, כוללת :

  •        הצגה עצמית – שם ותפקיד –  לטובת אנשים לא מוכרים אשר משתתפים בדיווח שלך, במידת הצורך.
  •        אופן חלוקת הדיווח, למשל :

·         I've divided my report into three main parts.

·         I'm going to be focusing on….

  •        סדר הנושאים :

·         Firstly, I'll be giving you….

·         Secondly, we'll be going through the figures for….

·         Then / Next….

·         Finally, I'd like to conclude by looking at….

  •       חשוב מאוד להסביר למשתתפים בדיון מתי אתה מעוניין לקבל את שאלותיהם.

יש לנושא זה כמה אסכולות, או "תוך כדי" הדיווח שלך, או בסוף כל פרק או בסוף הדיווח כולו. אתה מחליט אם אתה מעוניין בהפרעות במהלך הדיווח או שאתה מעדיף לסיים את חלקך, ואז לטפל בשאלות באופן מרוכז.

כאמור, על ידי כך שסידרת את הקדמה "לטובת משתתפי הדיון", למעשה ארגנת לעצמה את הדיווח בצורה מסודרת לך ולאחרים.
3.      ריכזתי בטבלה עם כמה מונחים נפוצים ושימושיים לצורך דיווח כספי באנגלית :

  1. ריכזתי בטבלה עם כמה מונחים נפוצים ושימושיים לצורך דיווח כספי באנגלית :

 

דוחות כספיים

Financial Statements (as at 31.12 ….)

נכסים קבועים

Fixed Assets

ציוד

Equipment

השקעות

Investments

נכסים שוטפים

Current Assets

מלאי

Inventory

תוצרת גמורה

Finished goods

תוצרת בתהליך

Work in Progress

חייבים

Debtors

התחייבויות שוטפות

Current Liabilities

הון חוזר

Working Capital

זכאים

Trade Creditors

הוצאות שנצברו

Accrued Expenses

הון מניות

Share Capital

דוח רווח והפסד

Profit and Loss Statement

מחזור מכירות

Turnover

עלות המכירה

Cost of Sales

רווח גולמי

Gross Profit

תקורה

Overheads

פחת (מואץ)

(Accelerated) Depreciation

רווח תפעולי

Operating Profit

רווח נטו

Net Profit

רווח למניה

Earnings per share

החזר להשקעה

Return on Investment (ROI)

(לעשות) הפרשה

(To make a) Provision

באורים

Notes

 

 

לאבחון וייעוץ חינם, לחצו כאן!


Sorry, the comment form is closed at this time.